Program Festivalu

English version of festival program at the bottom of the page

ÁJURFARMA GJÁNI (Chudíř č.p. 107, okr. Mladá Boleslav)

Překlad přednášek přítomných zahraničních hostů do českého jazyka je zajištěn.

SOBOTA 14.9.2024

8:30 Registrace

9:00 Slavnostní zahájení festivalu

9:30 Úvod do festivalu MUDr. Santóš Rajpoot – Ájurvéda a nemoci každodenního života

10:00 Vaidya Bhargav Jategaonkar (Pune, Indie) – Trifla a její všestranné využití v každodenním životě

11:30 Kulatý stůl – diskuze: Bhargav Jategaonkar, Kiran Vyas, Santóš Rajpoot

12:30 Oběd

14:00 JUDr. Radka (Radhika) Hunjan Koblihová – Věčnost versus okamžik.

14:30 MUDr. Jakub Figueroa – Jógové techniky v praxi psychiatra.

15:30 Kulatý stůl – diskuze: Jakub Figueroa, Radka Hunjan Kobliková, Kiran Vyas

16:00 Přestávka

16:30 Ocenění studentů Ájurvédské Univerzity Praha – předání certifikátů absolventům kurzů Povědomí, Mahakašaje, Dátá Snéhan, 4 roční období

18:00 Večere

20:00 Kulturní program

NEDĚLE 15.9.2024

7:00 Workshop – Bc. Jan Vančura – Ranní probuzení pohybem

8:00 Snídaně

9:30 Bapu Jí Kiran Vyas (Tapovan – Francie) „Nerovnováha dóš a dhátus u kořenů těchto nemocí každodenního života: nespavost, nadýmání, stres, obezita, deprese, oční problémy, kloubní problémy, osteoartritida a artritida. Ájurvédská řešení začínají detoxikací, následovanou re-vitalizací a udržování rovnováhy prostřednictvím Ahar, Vihar a Manovjapar.“

10:30 Vaidiki Mrunmayee Jategaonkar – Jak začít svůj den správným způsobem prostřednictvím denního režimu neboli Dinačarja.

12:00 Kulatý stůl – diskuze: Kiran Vyas, Mrunmayee Jategaonkar, Falguni Vyas

13:00 Oběd

15:00 Přednáška MUDr. Santoš Rajpoot – Horečka jako příznak různých nemocí.

16:00 Oficiální ukončení festivalu – požehnání a poselství pro současnou ájurvédu v České republice – ájurvédačárja Bhargav Jategaonkar

VSTUPNÉ:

 • Jeden den 1000,-Kč + strava + ubytování
 • Dva dny 1600,-Kč + strava + ubytování

Strava a ubytování se hradí zvlášť.

STRAVA : Vegetariánské ájurvédské stravování (oběd 250,- Kč,  snídaně 100,-Kč a večeře 100,- Kč)
UBYTOVÁNÍ:  V pokoji na posteli s povlečenou matrací ve vlastním spacáku (350Kč/osoba/noc).

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU. Veškeré příjmy budou využity na budování Ájurfarmy Gjáni.

KONTAKT: info@aup.cz NEBO tel. 608565269 (Marci Rajpoot)

REGISTRACE – prosím vyplňte formulář níže:

  ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK Z MINULÝCH FESTIVALŮ :

  ÁJURVÉDSKÝ FESTIVAL 2023

  ÁJURVÉDSKÝ FESTIVAL 2022: ÁJURVÉDSKÝ FESTIVAL 2022 – VIDEA

  ÁJURVÉDSKÝ FESTIVAL 2021: ÁJURVÉDSKÝ FESTIVAL 2021 – VIDEA

  Festival Program

  SATURDAY 14.9.2024

  8:30 a.m. Registration

  9:00 Festival opening ceremony

  9:30 Introduction to the festival MUDr. Santoš Rajpoot – Ayurveda and diseases of everyday life

  10:00 Vaidya Bhargav Jategaonkar (Pune, India) – Trifla and its versatile use in everyday life

  11:30 Round table – discussion: Bhargav Jategaonkar, Kiran Vyas, Santoš Rajpoot

  12:30 Lunch

  14:00 JUDr. Radka (Radhika) Hunjan Koblihová – Eternity versus the moment.

  14:30 MUDr. Jakub Figueroa – Yoga techniques in the practice of a psychiatrist.

  15:30 Round table – discussion: Jakub Figueroa, Radka Hunjan Kobliková, Kiran Vyas

  16:00 Break

  16:30 Awarding of students of the Ayurvedic University of Prague – presentation of certificates to graduates of the courses Awareness, Mahakašaje, Dátá Snéhan, 4 seasons

  18:00 Dinner

  20:00 Cultural program

  SUNDAY 15.9.2024

  7:00 Workshop – B.Sc. Jan Vančura – Morning awakening with movement

  8:00 Breakfast

  9:30 Bapu Ji Kiran Vyas (Tapovan – France)  „The imbalance of doshas and dhatus at the root of these everyday life diseases : Insomnia, Bloating, Stress, Obesity, Depression, Eye Problems, Joint Issues, Osteoarthritis, and Arthritis. Ayurvedic Solutions begin with Detoxification, followed by Re-energizing, and maintaining balance through Ahara, Vihara, and Manovypara.“

  10:30 am Vaidiki Mrunmayee Jategaonkar – How to start your day the right way through a daily routine or Dinacharya.

  12:00 Round Table Discussion: Kiran Vyas, Mrunmayee Jategaonkar, Falguni Vyas

  13:00 Lunch

  15:00 Lecture MUDr. Santoš Rajpoot – Fever as a symptom of various diseases.

  16:00 Official closing of the festival – blessing and message for contemporary Ayurveda in the Czech Republic – Ayurvedacharya Bhargav Jategaonkar