Letní kurzy AUP probíhají od července do srpna přednostně na Ájurfarmě Gjáni.