K čemu je Ájurvéda? 

1. Ájurvéda je o poznání lidského života, zahrnující jak fyziologii (stavbu a funkčnost) těla, tak i stav mysli. Platí pro jednotlivce, společnost i celý náš svět. 

2. Lidská mysl a inteligence je důležitým nástrojem v dnešním světě. Ájurvéda je vždy považovala za hlavní faktor zdraví. 

3. Ájurvéda vysvětluje podrobně stavbu a fungování lidské mysli a její chování. Má se za to, že mysl představuje hlavní faktor zdraví nebo utrpení v lidském životě. 

4. Védy podrobně popisují vztah mezi lidskými bytostmi a přírodními silami. Mnohé další kultury a civilizace – např. mayská, egyptská, řecká, mississippská, babylonská či harappská – se řídily stejnými zákonitostmi přírody. Védy rovněž popisují, že slunce, oheň, vzduch, voda a země byly považovány za přírodní síly v božské podobě. 

5. Podle velkých filozofů a zakladatelů moderní vědy, např. Platóna, jsou základní síly na naší planetě – tedy vzduch, oheň, voda a země, hlavními faktory vzniku lidského života na Zemi. O tom se už před tisíci lety zmiňuje ájurvédský spis Čaraka Samhita. 

6. Stejná vodítka pro rozvoj a udržení zdravé společnosti, jak byla vyjádřena ve filozofiích takových výjimečných osobností, jakými byli například Ježíš nebo Buddha, zmiňují rovněž ájurvédské spisy, Védy a Upanišady. 

7. Tajemství zdravého života jednotlivců i celého světa leží podle Ájurvédy ve způsobu života a v chování každého z nás. 

8. Ájurvéda znamená uvědomění toho, co je základem zdravého a plnohodnotného života. Ájurvéda klade důraz především na kulturu, na schopnost ovládat mysl a emoce, na spokojenost, vděčnost, zdraví prospěšné stravování, fyzickou aktivitu, respekt a toleranci k ostatním bytostem. 

9. Největší předností Ájurvédy je možnost předcházet nemocem těla i mysli u každého jednotlivce, díky detailní úpravě způsobu života. 

10. Rozsáhlý spis Aštanga hrdajam, což byla učebnice používaná ve starověkých univerzitách v Taxile a Nálandě v předkřesťanském období, ve druhé kapitole podrobně popisuje, jak by se měl člověk chovat, aby měl zdravou mysl a tělo. 

11. Stav organismu se zjišťuje pomocí ájurvédské diagnostiky na základně vlastností, jako je vzhled a stavba těla, stav pokožky, kvalita spánku,schopnost zbavovat se nečistot atd.

12. Jasnost mysli, sebejistota, mravní zásady a správné jednání odpovídající času a prostoru jsou základem zdraví těla a mysli. 

13. Stav našich tkání je výsledkem našeho metabolismu, a ten je zase zcela ovlivněn naším životním stylem. Celé naše tělo je vlastně výsledným produktem našeho způsobu života. 

14. Ájurvéda podrobně popisuje tento vztah mezi lidským chováním a stavem tělesného zdraví. 

15. Ájurvédská diagnostika proto vychází z příčinných faktorů, které lze sledovat v každodenním životě. Všechny naše příznaky vypovídají o stavu našeho sociálního chování, našich stravovacích návyků a emocionálních změn. Ájurvéda nepovažuje medikamenty za jediný způsob, jak dosáhnout v životě zdraví. 

16. Následování principů Ájurvédy představuje nejlepší způsob, jak si uchovat zdravou mysl a tělo. 

Ájurvéda je oblast, kterou je potřeba pochopit analogií, nikoli pouze studiem. 

Ájurvédská Univerzita Praha nabízí úplné studium Ájurvédy. Ájurvéda je starý, úplný, nesmírný soubor vědomostí, který v člověku někdy vyvolává pocit, že je naprosto nemožné důkladně mu porozumět za jediný život a že není možné jej zkoumat. 

Doba, v níž žijeme, se liší od dávných časů. Dnes přemýšlíme jinak – nejprve si ujasníme cíl, a pak se snažíme přijít na to, jak ho dosáhnout. Zapomínáme analyzovat cíl, ptát se, jak a proč jsme ho vůbec zvolili. Ve skutečnosti musíme nejprve porozumět tomu, jak jsme dospěli k určitému jednání, například se pokusili dosáhnout určitého cíle. To je začátek pochopení Ájurvédy. 

Člověk někdy přijme určitou informaci z kultury, která jej obklopuje, a pokud je ortodoxní, považuje danou informaci za věčně platnou, i když jí nerozumí. To rozhodně není dobrý základ pro porozumění světu kolem nás. Ájurvédská Univerzita Praha se proto soustředí nejprve na samotné pochopení, na porozumění “mechanismu existence“. 

Indickým studentům Ájurvédy napomáhá v porozumění principům Ájurvédy skutečnost, že jsou hluboce zakořeněni v indické kultuře (byť toto porozumění dnes upadá). V Evropě takové kulturní povědomí převážně chybí. Rozhodli jsme se proto otevřít na Ájurvédské Univerzitě Praha kurz Ájurvédského “Povědomí“ o základních mechanismech života. Tento kurz předchází pokročilejšímu studiu Ájurvédy a je nezbytným předpokladem pro účast v jiných kurzech na AUP.

POVÉDOMÍ
Kurz POVĚDOMÍ