Zimní kurzy probíhají během ledna a února, kdy mají studenti celoročních kurzů, které se konají během školního roku AUP (školní rok je vždy od září do prosince a od března do června), zimní prázdniny.

Níže je nabídka kurzů pro leden – únor 2025. Místo konání: KUTI Praha.