Ájurvédská Univerzita v Praze (AUP) je vzdělávací centrum tradiční Ájurvédy, předávané od učitele na žáka po několik staletí. Neučí podle novodobých publikací, ale čerpá přímo ze zdroje, tj. starodávných ájurvédských spisů – Čaraka samhitá, Sušruta samhitá, Aštanga hrdájam.

AUP pokračuje ve způsobu výuky tradiční Ájurvédy tak, jak byla předána zakladatelem AUP, ÁJURVÉDAČÁRJOU Dr. Govindem S. Rajpootem, Ph.D., tedy dle kmenového systému podobně jako tomu bylo dříve v ášramech a gurukulech.

Mít vědomosti o Ájurvédě je něco jiného, než ji chápat, praktikovat a realizovat. Ájurvéda působí prostřednictvím spirituality, požehnání, sádhany (rozhodnutí) a čistého srdce s pocitem odstupu. Ájurvéda, praktikovaná s podnikatelským přístupem a snahou o uspokojení ega, nemůže odhalit etiologii zdravotního stavu a v tomto směru by se víceméně podobalo úzkému pojetí modernímu systému medicíny.

Aby člověk mohl zacházet s živým tělem, je třeba nejprve vědět, díky čemu tělo žije. Rozhodujícími faktory života není vát, pitt ani kaf. Tridóš jsou nástrojem, jímž se projevuje Átmá. Tridóš jsou hrou, kterou hrají guny. Co je tedy řídícím faktorem života? Právě takové pochopení by si člověk musel vzít z ájurvédy. Vědomí (Átma) a jeho parametry jsou hlavními faktory podporujícími život.

Převážná většina chronických nemocí pramení v lidské mysli. Nelze je vyléčit, dokud se nezmění manóvrtti (sklony mysli). Člověk by měl rozvíjet poznání, aby si uchoval zdravý život. Ájurvéda napomáhá, jak si udržet zdraví.

Ájurvéda je lidské právo a nepotřebuje svolení žádné vlády, protože jde o společné vlastnictví všech lidských bytostí v každé zemi. Ájurvéda osvětluje všem lidem cestu pochopení lidského života.

Ájurvéda učí pochopení, toleranci, odstup a realizaci, a předkládá vědomosti o funkční anatomii a fyziologii. Ájurvéda je oblast, kterou je potřeba pochopit analogií, nikoli pouze studiem.

Ájurvédská Univerzita Praha nabízí úplné studium Ájurvédy. Ájurvéda je starý, úplný, nesmírný soubor vědomostí, který v člověku někdy vyvolává pocit, že je naprosto nemožné důkladně mu porozumět za jediný život a že není možné jej zkoumat.

Doba, v níž žijeme, se liší od dávných časů. Dnes přemýšlíme jinak – nejprve si ujasníme cíl, a pak se snažíme přijít na to, jak ho dosáhnout. Zapomínáme analyzovat cíl, ptát se, jak a proč jsme ho vůbec zvolili, ale ve skutečnosti musíme nejprve porozumět tomu, jak jsme dospěli k určitému jednání, například se pokusili dosáhnout určitého cíle. To je začátek pochopení Ájurvédy.

Člověk někdy přijme určitou informaci z kultury, která jej obklopuje, a pokud je ortodoxní, považuje danou informaci za věčně platnou, i když jí nerozumí. To rozhodně není dobrý základ pro porozumění světu kolem nás. Ájurvédská Univerzita se proto soustředí nejprve na samotné pochopení, na porozumění “mechanismu existence“.

Indickým studentům Ájurvédy napomáhá v porozumění principům Ájurvédy skutečnost, že jsou hluboce zakořeněni v indické kultuře (byť toto porozumění dnes upadá). V Evropě takové kulturní povědomí převážně chybí. Rozhodli jsme se proto otevřít na Ájurvédské Univerzitě kurz o “Povědomí“ o základních mechanismech života. Tento kurz předchází pokročilejšímu studiu Ájurvédy a je nezbytným předpokladem pro účast v jiných kurzech na AUP.

Výuka v rámci studia na univerzitě probíhá na Kuti a na Ájurfarmě Gjáni.

Ing. Marcela Rajpootová

ředitelka AUP