Vzdělávání AUP je rozděleno na:

CELOROČNÍ KURZY = probíhají během školního roku (září – prosinec a březen – červen) vždy jeden víkend (sobota – neděle) v měsíci. Níže je nabídka kurzů pro školní rok 2024/2025. Místo konání: KUTI Praha.

LETNÍ KURZY = probíhají od července do srpna přednostně na Ájurfarmě Gjáni.

ZIMNÍ KURZY = probíhají v měsících leden a únor na KUTI Praha.

MIMOŘÁDNÉ KURZY = jsou většinou jednodenní nebo víkendové setkání kdykoliv během roku a probíhají na KUTI Praha.

***********************************************************************************************************

MIMOŘÁDNÉ kurzy AUP (Kuti – Praha)

SVĚŽÍ ŽENA – AJURŽENA

CELOROČNÍ kurzy AUP (Kuti – Praha)

POVĚDOMÍ – základní škola áurvédy

DHATU – živé tkáně s pohledu ájurvédy

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ dle ájurvédy

LETNÍ kurzy AUP (Ájurfarma Gjáni Chudíř)

OD MYŠLENKY AŽ K TĚLU

SANSKRIT, DÉVANÁGARI A MANTRY

ÁJURJOGA TÁBOR

ÁJURVÉDA V KUCHYNI

ZIMNÍ kurzy AUP (Kuti – Praha)

DÁTA SNÉHAN – Ájurvédská terapie