CELOROČNÍ KURZ, kterým Vás provede Santóš RAJPOOT se schopností snadno vysvětlit prolínání medicíny (západní pohled na tělo), kterou má již za sebou a ájuranatomie (východní pohled na tělo).

TERMÍN KONÁNÍ:  10/2024 – 06/2025 (každý 2. víkend v měsíci)

MÍSTO KONÁNÍ:  KUTI, Bártlova 47/27, Praha – Horní Počernice
KURZ VEDE:  Santoš Rajpoot (syn Govindžího)

Jak na ájurvédské DHÁTU pohlíží moderní medicína? Možná budeme svědky prolnutí toho tisíce let starého s tím, čemu se dnes říká moderní.  
Celoroční modul Dhátu je základním a nutným kurzem pro všechny zájemce, kteří chtějí porozumět tělu a funkcím lidského těla, rozpoznat jeho poruchy, příčiny a to vše interaktivně propojit a dojít k řešení a rozhodnutí. V modulu budou  vysvětleny dhátu podle ájurvédských spisů.

Tento modul ZAČNE v ŘÍJNU 2024 a bude vždy 2.víkend v období říjen – prosinec 2024 a pak březen – červen 2025.

Předpokladem pro zápis do toho kurzu je absolvování modulu Povědomí, kde jsou předávány základní znalosti ájurvédy.

Slovo dhátu v sanskrtu znamená nosit. Je to to, co nese. Lidské tělo nese lidský život. Všechny prvky, co se objevují v těle, jsou součástí těla a nesou život. Takto všechny prvky, ve všech úrovních, jako je plazma, krev, tuk, svaly, kosti atd. nesou život. V moderním pojetí se jedná o buňky, tkáně a orgány. Akorát moderní pojmy jsou postaveny na strukturální podobě. Slovo dhátu je postaveno na funkční podobě.

Je známo, že celé živé tělo obsahuje převahu vody a drobné části (minerály). Takto je v těle veliký podíl kaf (prthví a džal mahábhút), který neustále udržuje tělo tělem. A umožňuje vát a pitt, aby mohly provádět fyziologické funkce. Takto podle mahábhút a dóš rozděluje ájurvéda všechny prvky těla do sedmi skupin: ras (výživné látky), rakt (krevní buňky, červené barvivo, nesoucí agni ve slova smyslu: kyslík, prán, hormony, enzymy atd.), máms (svalová hmota), méd (pojiva, tuk, vytvářející fasie, blány, epitely, šlachy, vazy, chrupavky atd.). Tyto čtyři dhátu jsou měkké tkáně a jsou dostatečné pro tvorbu orgánů a pro jejich funkce. Další dhátu je asthi (kosti), dodávající tělu pevnost. Pevnost kostí je závislá na madždža dhátu (kostní dřeni). Takto je kostní dřeň považována za další dhátu. Celkově je esence všech dhátu spojena s celkovou vitalitou, reprodukční silou a tím se šukra dhátu (reprodukční tkáň) řadí mezi dhátu. Těchto sedm dhátu poukazuje na funkčnost fyziologie.

V moderní biologii jsou odlišné pojmy. Ta odlišnost je v tom, že se v moderní biologii sleduje strukturu tkáně. Podle buněk, jsou buňky rozděleny do čtyř skupin. Jak se buňky poskládají, tak je další dělení tkáně dle struktury.

Na celoroční kurz Dhátu budou dále navazovat další dva moduly (2. Modul – Fyziologické soustavy, 3. Modul – Svaly, šlachy, vazy, klouby a kosti), které se objeví v nabídce kurzů v roce 2025. Tím pak vznikne komplexní pohled na tělo.

Doporučené učebnice:  Úvod do RAS Dhátu; Dhátu – prezentace dhátu – kniha slide

STRAVA : Vegetariánské stravování (obědy 150,- Kč,  snídaně 75,-Kč a večeře 75,- Kč)
UBYTOVÁNÍ:  Na matraci ve vlastním spacáku za 150Kč/osoba/noc.

KURZOVNÉ:

  • Při platbě do 30. června 2024 je cena: 16.000,-Kč.
  • Při platbě do 30. září 2024 je cena: 20.000,-Kč.

Strava a ubytování se hradí zvlášť.

Minimální počet účastníků je 8 lidí.

Organizátor může z důvodu nenaplnění kurzu ale také z důvodu vyšší moci úřední kurz zrušit.

KONTAKT: tel.  608565269 nebo email info@ajur.cz – Marci Rajpoot, manželka Dr. Govindží Rajpoota, PhD.

REGISTRACE – pro registraci využijte formulář níže:

Zájemce o ubytování prosíme, aby toto napsali do zprávy v rámci přihlášky.

—————————————————————————————————–
Platba: Banka RB

Jméno účtu: Ájurvédská Univerzita Praha,

Číslo účtu: 1081017/5500,

Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo

IBAN: CZ6355000000000001081017

SWIFT: RZBCCZPP*